Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

 

skolka.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Liblice se nachází v obci Liblice, asi 7 km od Mělníka směrem na Mladou Boleslav. K budově MŠ patří též pozemek, který je využíván jako školní zahrada. Kapacita školy je 24 dětí. Provozní doba mateřské školy je 6:50 – 15:45 hod. 

Naše MŠ si klade za cíl, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně a úspěšně se zapojily do života v kolektivu. Celý den se děti věnují různým aktivitám, které je rozvíjejí  po stránce jazykové, hudební, výtvarné, rozumové a pohybové.

V rámci denního programu zbývá dětem spousta času na volnou hru, která je v předškolním věku velice důležitá a posiluje rozvoj sociálních vztahů mezi vrstevníky. Důležitý je také pobyt dětí venku (školní zahrada, vycházky do blízkého okolí), samozřejmě v závislosti na příznivém počasí, ovzduší apod.

Vzhledem k tomu, že je naše MŠ jednotřídní, představuje věkově heterogenní třídu (od 3 do 6 let). Pro nově příchozí děti je zaveden postupný adaptační režim, který jim pomáhá překonat těžké chvíle prvního odloučení od rodičů. Spolupracujeme s logopedickou poradnou (vady řeči a jejich náprava).

Během roku se účastníme celé řady divadelních a filmových představení. Spolupracujeme s ostatními mateřskými školami v okolí - MŠ Byšice a MŠ Velký Borek (návštěvy a možnost společných akcí, školní výlet, sportovní a kulturní akce atd.).

Stále pracujeme na zlepšování vybavení školy. Děti mají k dispozici mnoho hraček, naučných her apod.

Naším přáním je, aby se děti do naší MŠ těšily a čas v ní strávený považovaly za příjemnou součást svého života.