Jdi na obsah Jdi na menu
 


Účely zpracování osobních údajů

 

Účely zpracování osobních údajů v MŠ jsou následující:

Zajištění řádného průběhu přijímacího řízení

Výměna informací o přihlášeních do jiných MŠ

Publikace výsledků přijímacího řízení

Zajištění předškolního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Odvolání proti ne/přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Poskytování stravování

Plnění evidenčních povinností MŠ

Plnění cílů předškolního vzdělávání MŠ

Komunikace se zákonnými zástupci

Poskytování informací státním institucím

Organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy

 

Osobní údaje, které MŠ zpracovává (jedná se zejména o údaje o dítěti, v menší rozsahu o zákonném zástupci, členech rodiny, případně oprávněných osobách – např. k vyzvedávání):

Identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis.

Kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt se zákonnými zástupci, zejména uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace.

Vzdělávací údaje – údaje o průběhu vzdělávání dítěte, činnosti dítěte, jeho tvorbě, výsledcích.

Komunikační údaje – údaje o komunikaci mezi zákonným zástupcem dítěte a MŠ, např. emailové zprávy, dopisy.

Profilové údaje – mezi profilové údaje patří např. základní fyzické charakteristiky, např. věk, dále behaviorální, znalostní, dovednostní a psycho-sociální charakteristiky dítěte.

Údaje o zdravotním stavu – mezi údaje o zdravotním stavu se řadí zejména údaje o očkování, zdravotních omezeních, akutních i chronických chorobách, alergiích, úrazech apod.